مدرس عزیز سلام.

در صورتی که سوالی از محمد حافظی نژاد دارید می توانید به صورت مستقیم از طریق فرم زیر از ایشان بپرسید

 

از من بپرسید