سوال هفته – شماره ۱۲ – با کسانی که ابراز فضل می‌کنند و با غرور از شما ایراد می‌گیرند، چه…

نحوه برخورد با دانش آموزانی که در کلاس درس به طور مداوم از معلم ایراد گرفته و ابراز فضل می کنند، از مشکلاتی است که معلمان در حین تدریس با آن مواجه اند. در این سوال هفته از مدرسان عزیز خواسته ایم به این سوال پاسخ دهند که به نظر آنها چگونه می…

سوال هفته – شماره ۱۱ – برای کاهش آسیب های روانی و جسمی دانش آموزان و دانشجویان در ماه…

با توجه به هم زمانی ماه مبارک رمضان و فصل امتحانات، پیشنهاد شما برای کاهش آسیب های روانی و جسمی دانش آموزان و دانشجویان چیست؟   نظرات شما عزیزان را به طور کامل درج کرده‌ایم: 1- سرکار خانم خدیجه سپهری در گذشته دانش آموران و دانشجویان…

سوال هفته – شماره ۱۰ – نظر شما درباره دریافت هدیه از دانش آموزان یا دانشجویان چیست؟

نظر شما درباره دریافت هدیه از دانش آموزان یا دانشجویان چیست؟ آیا قبول کردن هدیه یا شکل های دیگری از آن مثل سوغاتی درست است؟ قبول یا رد کردن آن چه تبعات و پیامدهایی برای مدرس و دانش آموز دارد؟ نظرات شما عزیزان را به طور کامل درج کرده‌ایم: 1-…

سوال هفته – شماره ۹ – چند درصد از وقت کلاس شما به خاطر مدیریت بی نظمی و برقراری نظم و…

در این هفته (هفته نهم) از مخاطبین خواسته ایم به این سوال پاسخ دهند که چند درصد از وقت کلاس شما به خاطر مدیریت بی نظمی و برقراری نظم و انضباط از بین می رود؟ دلیل این مسئله را در چه عواملی می دانند و چگونه می توان این زمان را بهتر مدیریت کرد؟…