دسته بندیتربیت کودک

تربیت کودک تمام مقالات روش تدریس

اسراف در تربیت

به اشتراک بگذاریداسراف در تربیت اصطلاح «اسراف در تربیت» زمانی به ذهنم رسید که رفتارهای زیر را از والدین دیدم: مادری به شدت نگران غذا خوردن کودک خودش است و برای لقمه ای غذا به دنبال کودکش می دود. مادری همیشه استرس خواب فرزندش را دارد و هر شب موقع خواب جو خانه متشنج می شود. پدری...

تربیت کودک تمام مقالات روش تدریس

تربیت کودک به جای رام کردن

به اشتراک بگذاریدتربیت کودک یا رام کردن کودک؟ ممکن است در مسیر تربیت کودک دچار مشکل شویم. یکی از شایع‌ترین مشکلات رام کردن به‌جای تربیت کردن است. همه می‌دانیم که رام کردن برای حیوانات است و تربیت مخصوص انسان‌ها. البته مرز بسیار باریکی بین رام کردن و تربیت کودک وجود دارد و...