دسته بندیاینفوگراف

انواع روش های تدریس اینفوگراف تمام مقالات روش تدریس کارگروهی

روش تدریس اعضای گروه TMTD

روش تدریس اعضای گروه: (The Team Member Teaching Design) (TMTD) دو فرضیه اساس طرح روش تدریس اعضای گروه را می سازد. اولین فرضیه این است که هر یک از اعضای گروه قسمت متفاوتی از موضوع درسی را که قرار است همه یاد بگیرند مطالعه می‌کند.  دوم آن‌که هر فراگیر می‌تواند به اعضای گروهش درس بدهد. بنابراین...

اینفوگراف تمام مقالات روش تدریس

مقایسه ی روش تدریس فعال با روش تدریس سنتی اینفوگراف

به اشتراک بگذاریداینفوگراف مقایسه ی روش تدریس فعال  با روش تدریس سنتی طبق هرم یادگیری ادگاردیل   خلاصه ی متن اینفوگراف: یادگیری فعال و عملکرد دانشجو طبق نظر اداگار دیل افراد ۱۰% از آنچه میخوانند  را به یاد می آورند زمانی که مطلبی را می خوانند افراد ۲۰% از آنچه میشنوندرا به...

اینفوگراف تمام مقالات روش تدریس

اینفوگراف آموزش در آینده

به اشتراک بگذارید   متن اینفوگراف آموزش در آینده در آینده… ۱. مدارس به اشکال گوناگونی تبدیل می‌شوند. گاهی به صورت خودگردان اداره خواهند شد. ۲. دیگر در یادگیری مکان و زمان معنایی ندارد مگر اینکه خود شخص بخواهد در زمان و مکان خاصی آموزش ببیند. ۳. یادگیرندگان و...

اینفوگراف تمام مقالات روش تدریس

اینفوگراف – تدریس با تکنولوژی

به اشتراک بگذارید   تدریس با استفاده از اینفوگراف آموزش در ابتدا با قلم و خودکار و دفتر صورت می‌گرفت اما امروز به استفاده از وسایلی نظیر آی‌پد، منابع آنلاین و حتی اپ های موبایل در کلاس درس توسعه یافته است. اگر قصد دارید آموزش دهید، توانایی به‌کارگیری مؤثر تکنولوژی مهارت...