دسته بندیتست روانشناسی

تست روانشناسی تمام مقالات روش تدریس

آزمون تشخیص میزان عصبانیت مدرسان

به اشتراک بگذارید      دانلود فایل صوتی کنترل خشم و عصبانیت در کلاس بالینک مستقیم   اگر  با تدریس سروکار دارید پیشنهاد می کنم حتما این تست را انجام دهید این آزمون مشخص می کند شما چه میزان در کلاس و زندگی شخصی آرام و یا عصبی هستید. اول : فایل صوتی را گوش کنید دوم: تست را...