دسته بندیتولید محتوای الکترونیکی

تولید محتوای الکترونیکی

طراحی استاندارد محتوای الکترونیکی

به اشتراک بگذاریداین مقاله از مجموعه مقالات تولید محتوای الکترونیکی در سایت روش تدریس است که توسط علی پاکزاد نوشته می شود. قسمت اول: محتوای الکترونیکی چیست؟ قسمت دوم: چهار گام اصلی تولید محتوای الکترونیکی قسمت سوم: طراحی اولیه محتوای الکترونیکی  قسمت چهارم: طراحی استاندارد...

تمام مقالات روش تدریس تولید محتوای الکترونیکی

قسمت سوم: طراحی اولیه محتوای الکترونیکی

به اشتراک بگذاریداین سومین مقاله در رابطه با تولید محتوای الکترونیکی است. مقالات قبلی را می توانید از لینک های زیر مشاهده کنید: قسمت اول: محتوای الکترونیکی چیست؟ قسمت دوم: چهار گام اصلی تولید محتوای الکترونیکی قسمت سوم: طراحی اولیه محتوای الکترونیکی (همین مقاله)   ۱- روش...

تمام مقالات روش تدریس تولید محتوای الکترونیکی

قسمت اول: محتوای الکترونیکی چیست؟

به اشتراک بگذاریداین مقاله از سلسله مقالات در رابطه با تولید محتوای الکترونیک است شما می توانید سایر مقالات را از لینک های زیر مشاهده کنید قسمت اول: محتوای الکترونیکی چیست؟ (همین مقاله) قسمت دوم: چهار گام اصلی تولید محتوای الکترونیکی قسمت سوم: طراحی اولیه محتوای...

تمام مقالات روش تدریس تولید محتوای الکترونیکی

قسمت دوم: چهار گام اصلی تولید محتوای الکترونیکی

به اشتراک بگذاریدنویسنده : علی پاکزاد .به خاطر دارم اولین تجربه  تولید محتوای الکترونیکی به دلیل کمبود منابع آموزشی لازم و نرم‌افزارهای ساخت و ویرایش و همچنین فقدان آموزش‌هایی که تمام‌مسیر تولید یک محتوا را پوشش دهد، انرژی و زمان زیادی را از من گرفت . بنده به‌عنوان شخصی که...