مرور رده

مشکلات تدریس

بسیاری از مدرسان در زمان تدریس با مشکلاتی مواجه می شوند و برای حل این مشکل از ما کمک می خواهند. ما برخی از این پرسش و پاسخ ها که عمومی تر هستند  را با اجازه ی خود اشخاص و با حذف اطلاعات شخصی منتشر می کنیم.

پرسش و پاسخ مشکلات تدریس:چگونه با دانشجوی بدرفتار برخورد کنیم؟

با توجه به استقبال خوب شما از اولین سری مقالات پرسش و پاسخ مشکلات تدریس یک نمونه ی دیگر از مشکلات تدریس که بسیار هم شایع هست تقدیم شما می شود. مشکلات تدریس: چگونه با دانشجوی بدرفتار برخورد کنیم؟ استاد دانشگاه:سلام .من یه مشکلی با یکی از…

مشکلات تدریس

یکی از فعالیت های سایت روش تدریس، پاسخ به مشکلات تدریس شما عزیزان است . این فعالیتی است که به جز مخاطبانی که سوال می پرسند دیگران از آن با خبر نمی شوند. باتوجه به اینکه  مشکلات تدریس دیگران ممکن است شبیه مشکل شما باشد. نمونه ای از یک مکالمه…