مرور رده

سؤال هفته

سوال هفته تلگرامی

 

به نظر شما رابطه خلاقیت و مطالعه چیست؟ آیا یک معلم بدون مطالعه می تواند خلاق باشد؟ مطالعه و خودآموزی چه تأثیری در خلاقیت یک مدرس دارد؟ در این مطلب نظرات همراهان محترم کانال روش تدریس را در این باره را درج کرده ایم. 1- سرکار خانم رقيه ناموري لاله؛ دانشجوي ارشد برنامه ريزي آموزشي دانشگاه تبريز در…
ادامه مطلب ...