مرور برچسب

تولید محتوای الکترونیکی

طراحی استاندارد محتوای الکترونیکی

این مقاله از مجموعه مقالات تولید محتوای الکترونیکی در سایت روش تدریس است که توسط علی پاکزاد نوشته می شود. قسمت اول: محتوای الکترونیکی چیست؟ قسمت دوم: چهار گام اصلی تولید محتوای الکترونیکی قسمت سوم: طراحی اولیه محتوای الکترونیکی  قسمت چهارم:…

قسمت سوم: طراحی اولیه محتوای الکترونیکی

این سومین مقاله در رابطه با تولید محتوای الکترونیکی است. مقالات قبلی را می توانید از لینک های زیر مشاهده کنید: قسمت اول: محتوای الکترونیکی چیست؟ قسمت دوم: چهار گام اصلی تولید محتوای الکترونیکی قسمت سوم: طراحی اولیه محتوای الکترونیکی (همین…

قسمت اول: محتوای الکترونیکی چیست؟

این مقاله از سلسله مقالات در رابطه با تولید محتوای الکترونیک است شما می توانید سایر مقالات را از لینک های زیر مشاهده کنید قسمت اول: محتوای الکترونیکی چیست؟ (همین مقاله) قسمت دوم: چهار گام اصلی تولید محتوای الکترونیکی قسمت سوم: طراحی اولیه…

قسمت دوم: چهار گام اصلی تولید محتوای الکترونیکی

نویسنده : علی پاکزاد .به خاطر دارم اولین تجربه  تولید محتوای الکترونیکی به دلیل کمبود منابع آموزشی لازم و نرم‌افزارهای ساخت و ویرایش و همچنین فقدان آموزش‌هایی که تمام‌مسیر تولید یک محتوا را پوشش دهد، انرژی و زمان زیادی را از من گرفت . بنده…