مرور برچسب

زبان بدن

زبان بدن در تدریس

پویا ودایع نویسنده ی کتاب مهندسی زبان بدن و متخصص در این رشته است . برای آشنایی بیشتر با ایشان می توانید به سایت http://www.vadaie.ir/ مراجعه کنید. قبلا در سایت روش تدریس در مورد نحوه ی درست راه رفتن و درست ایستادن در زمان تدریس مطالبی گفته…