مرور برچسب

محتوای الکترونیکی

طراحی استاندارد محتوای الکترونیکی

این مقاله از مجموعه مقالات تولید محتوای الکترونیکی در سایت روش تدریس است که توسط علی پاکزاد نوشته می شود. قسمت اول: محتوای الکترونیکی چیست؟ قسمت دوم: چهار گام اصلی تولید محتوای الکترونیکی قسمت سوم: طراحی اولیه محتوای الکترونیکی  قسمت چهارم:…

قسمت سوم: طراحی اولیه محتوای الکترونیکی

این سومین مقاله در رابطه با تولید محتوای الکترونیکی است. مقالات قبلی را می توانید از لینک های زیر مشاهده کنید: قسمت اول: محتوای الکترونیکی چیست؟ قسمت دوم: چهار گام اصلی تولید محتوای الکترونیکی قسمت سوم: طراحی اولیه محتوای الکترونیکی (همین…

قسمت اول: محتوای الکترونیکی چیست؟

این مقاله از سلسله مقالات در رابطه با تولید محتوای الکترونیک است شما می توانید سایر مقالات را از لینک های زیر مشاهده کنید قسمت اول: محتوای الکترونیکی چیست؟ (همین مقاله) قسمت دوم: چهار گام اصلی تولید محتوای الکترونیکی قسمت سوم: طراحی اولیه…

قسمت دوم: چهار گام اصلی تولید محتوای الکترونیکی

نویسنده : علی پاکزاد .به خاطر دارم اولین تجربه  تولید محتوای الکترونیکی به دلیل کمبود منابع آموزشی لازم و نرم‌افزارهای ساخت و ویرایش و همچنین فقدان آموزش‌هایی که تمام‌مسیر تولید یک محتوا را پوشش دهد، انرژی و زمان زیادی را از من گرفت . بنده…