آموزشی فارسی نویسی در پرزی به کمکphotoshop

آموزشی فارسی نویسی در پرزی به کمک photoshop

آموزش نوشتن زبان فارسی در نرم افزار پرزی

می دانیم که پرزی از فارسی پشتیبانی نمی کند اما چطور من در اینجا فارسی نوشتم؟

بریم ببینیم  این کار به چه صورت انجام شد؟

در واقعیت من فارسی ننوشتم. عکسی درست کردم و توی آن فارسی نوشتم.

و عکس را در نرم افزار پرزی قرار دادم .

برای درست کردن عکس:

1. ابتدا  نرم افزار فتوشاپ  را  باز می کنیم.

2. از گزینه file  و new عکس را با یک ابعاد مشخص انتخاب می کنیم

3. نکته مهم این که حتما transpavent انتخاب کنیم یعنی زمینه  ای وجود نداشته باشد.

4. برای نوشتن گزینه type را انتخاب می کنیم .

5. در یک جا صفحه کلیک می کنیم شروع می کنیم به نوشتن.

 

شما حتی می توانید متنی را کپی کنید و آن را در فتوشاپ قرار دهید.

6. برای جابه جایی متن این گزینه را کلیک می کنیم.

7. هربار خواستیم متن راویرایش کنید متن حتما بایدشکل T  را کلیک کنیم.

8. فونت مناسب خود را را انتخاب می کنیم.

9. رنگ قسمت پایین من دوست دارم مشکی باشد  ok  را می زنم.

 

این مورد را دوست دارم بزرگتر کنم واین را پایین بیاورم.

و در جای مناسب قرار می دهم.

قسمت مهم کار قسمت ذخیره عکس است.

اما قبل از این که ذخیره کنیم اضافات راحذف می کنیم تا حجم عکس کم شود.

10. گزینه image  وtrim  را انتخاب می کنیم .

 

میبینید که تا جایی که امکان باشد اضافات را حذف می کند.

11. قسمت مهم قسمت ذخیره است file و save as  اسمی را انتخاب می کنیم.

12. وبعد اینجا PNG را انتخاب  می کنیم و ذخیره می زنیم .

 

بریم ببینیم چی درست شد؟

این همان  عکسی است که الان درست کردیم.

ما می توانیم این را در پرزی آپلود کنیم به صورتی که زمینه پرزی دیده شود.

✔ این آموزش را هم یاد گرفتیم.