تغییر تصویر زمینه  و عوض کردن رنگ فرم ها در پرزی

تغییر تصویر زمینه  و عوض کردن رنگ فرم ها در پرزی

 

خب بیایید یک کار شگفت انگیز  انجام بدهیم. انتخاب تصویر زمینه برای پرزی.

back ground بستگی دارد به شما که در چه فضایی این کار را انجام دهید.

متناسب با آن فضایی که back ground را انتخاب میکنید اندازش به همان میزان در بیایید.

1. مثلا من دوست دارم یک تصویر زمینه (back ground) بزرگ داشته باشم راست کلیک می کنم

 

تغییر تصویر زمینه  و عوض کردن رنگ فرم ها در پرزی

تغییر تصویر زمینه  و عوض کردن رنگ فرم ها در پرزی

 

2. از گزینه change back ground  فایل مورد نظر خودمو انتخاب می کنم.

ترجیح می دهم این گزینه باشد.خب زیبا شد نه؟

تغییر تصویر زمینه  و عوض کردن رنگ فرم ها در پرزی

تغییر تصویر زمینه  و عوض کردن رنگ فرم ها در پرزی

 

3. اگر دکمه present  را بزنید متوجه می شوید تا الان چکار کرده اید؟

تغییر تصویر زمینه  و عوض کردن رنگ فرم ها در پرزی

تغییر تصویر زمینه  و عوض کردن رنگ فرم ها در پرزی

 

این اولین اسلایدمون بود.اسلاید دوم ونکته سوم و نکته آخر.

تغییر تصویر زمینه  و عوض کردن رنگ فرم ها

تغییر تصویر زمینه  و عوض کردن رنگ فرم ها

 

4. با زدن دکمه Esc از روی صفحه کلید یعنی دکمه منتها علیه گوشه بالای سمت چپ

می توانید از حالت اسلایدشو خارج شویم وهم اینکه  می توانید تصاویر back ground دیگری  انتخاب کنید.

تغییر تصویر زمینه  و عوض کردن رنگ فرم ها

تغییر تصویر زمینه  و عوض کردن رنگ فرم ها

 

به عنوان مثال این گزینه .

دقت کنید که تصویر زمینه شما باید از لحاظ رنگی با نوشته شما تضاد داشته باشد،

تا نوشته هاتان دیده شود.

تغییر تصویر زمینه  و عوض کردن رنگ فرم ها

تغییر تصویر زمینه  و عوض کردن رنگ فرم ها

 

خب اینم یک back ground زیبابی دیگر.

5. از تم های مختلف می توانید استفاده کنید.

به عنوان مثال چون این رنگ آبیه و زمینه آبی است.

پس آبی زیاد جالب نمی توانند باشد پس من فرم ها و بقیه چیزها را تغییر دادم به همین زیبایی.

تغییر تصویر زمینه  و عوض کردن رنگ فرم ها

تغییر تصویر زمینه  و عوض کردن رنگ فرم ها

✔ این آموزش را هم یاد گرفتیم.