7 پیشنهاد برای مقابله با دانش آموزان معترض

7 پیشنهاد برای پاسخ به دانش آموزان معترض

اعتراض دانش آموزان دلایل مختلفی دارند

روش تدریس شما، شرایط بد فیزیکی کلاس و مدرسه ،اعتراض به رفتار دیگر دانش آموزان  و ….  گاهی هم این اعتراض ها الکی هستند!

اگر معلم یا استاد هستید حتما با این موقیعت روبرو شده اید که هرزمان از دانش آموز یا دانشجو می خواهید کاری را انجام دهد غُر میزند و شکایت می کند.او این کار را انجام می دهد ولی می گوید که خیلی ناراحت است.این اعتراض ها همان اعتراض های الکی است که باید با آنها برخورد کرد.

در این مقاله راهکارهایی برای برخورد با دانشجویان و دانش آموزان معترض پیشنهاد می شود . البته بارویکرد دانش آموزان معترض ، این شیوه ها برای دانشجویان و بزرگسالان هم تا حدودی عملی است به شرط اینکه استاد این روش ها را با سن مخاطب خودش تطبیق دهد.

دانش آموزان باید بیاموزند که انجام دادن کارهای اجباری حتی وقتی نمی خواهند آنها راانجام دهند، مرحله ای از بلوغ است . باید بیاموزد که انسان به صورت ذاتی تنبل است و دوست ندارد کار های سخت انجام دهند ولی او باید با این حالت مقابله کند. اعتراض دانش آموزان معترض تا حدودی طبیعی است چون حتی گاهی می شنویم که بالغ ترین افراد نیز از انجام کارها شکایت می کنند.

اما ما به عنوان معلم باید یاد بگیریم که چگونه نظرات خودمان را با روشی مناسب و محترمانه مطرح کنیم.و به دانش آموزان معترض هم قبل از اینکه اعتراض کنند این نکته را باید بیاموزیم

راهکار ها:

1- مدل اعتراض کردن را به دانش آموزان بیاموزید:

مثلا اگر دانش آموز معترض می گوید : “اه ….از انجام این چرندیات متنفرم.” شما به او بگویید:”دوست دارم بشنوم : آقا/خانم اجازه ! من علاقه ای به حل این تمرین های تکراری ندارم”

2- بی توجهی کنید

به دانش آموزان معترض بگویید به شکایت آن ها توجهی نخواهید کرد و این کار را واقعا انجام دهید. وقتی از دانش آموز می خواهید که کاری را انجام دهد و او شکایت می کند،فقط درخواست خودتان را تکرار کنید و سعی کنید از او فاصله بگیرید

3- واضح صحبت کنید

به دانش آموزان بگویید که می خواهید چه چیزی را بشنوید: ” رضا ، وقتی با صدای عادی حرف می زنی و در مورد حرفهایت بیشتر فکر می کنی، دوست دارم به حرف هایت گوش کنم.” و سریع گفتگو را تمام کنید.

4- کل کل نکنید

از جدل با دانش آموزان معترض بپرهیزید. به زبان ساده تر از دهن به دهن شدن با دانش آموزان معترض یا همان یکی به دو کردن با دانش آموزان شاکی خود داری کنید. شما باید یک معلم مقتدر باشید

5- راه حل بخواهید

پس از مطرح کردن شکایت،این گونه واکنش نشان دهید که:”خب ، مشکلت را شنیدم ، فکر می کنی چه راه حلهایی وجود دارد؟”

6- مسخره نکنید

با عصبانیت و تمسخر سوال نکنید بلکه اورا تشویق کنید که راه هایی برای حل مشکل خود بیابد.

7- الگوی بد نباشید

مراقب باشید خودتان به عنوان معلم الگوی شکایت کردن نباشید.

از به کار بردن چنین جملاتی خودداری کنید:”چرا این قدر شلوغ و بی نظم هستید، خسته شدم از بس برای شما توضیح دادم ، مگه من چه گناهی کردم که باید گیر دانش آموزان بدی  مثل شما بیافتم، از دست شما دیوانه شدم ….”

معمولا وقتی معلمان در کلاس با یک بی نظمی جدی رو برو می شوند و یا می بینند دانش آموزان به تکالیف خود عمل نکرده اند چنین رفتاری از خودشان نشان می دهند.این کار ،مدل اعتراض بی ادبانه را به طور کامل به دانش آموزان آموزش می دهد.

و نکته ی اساسی اینکه در برخورد با دانش آموزان معترض آرامش خود را حفظ کنید و کاملا مقتدرانه عمل کنید