به دوره هوش مصنوعی خوش آمدید

مشخصات شرکت کنندگان دوره هوش مصنوعی

  • اگر اینستاگرام شما شخصی نیست آدرس آن را وارد کنید
  • اگر وبسایت شخصی دارید در این قسمت وارد کنید وگرنه خالی بگذارید