آموزش های ویژه مدرسان

مجموعه علوی

دانلود جلسه دوم – ساخت فیلم آموزشی با کیفیت بالا در کمترین زمان

(آموزش کمتازیا ۲۰۱۹)

۰ آموزش صفر تا صد کمتازیا Educational-film-with-camtasia.mp4 فیلم  دقیقه ۵۸ مگابایت
۱ آموزش کمتازیا – درس اول – آشنایی با پنج قسمت اصلی camtasia-1-Introduction-of-5-main-parts.mp4 فیلم ۳ دقیقه ۱۰ مگابایت
۲ آموزش کمتازیا – درس دوم – تنظیمات فیلم برداری از صفحه دسکتاپ camtasia-2-record-screen.mp4 فیلم ۱۵ دقیقه ۴۸ مگابایت
۳ آموزش کمتازیا – درس سوم – وارد کردن فیلم، صدا و تصویر camtasia-3-media.mp4 فیلم ۳ دقیقه ۱۳ مگابایت
۴ آموزش کمتازیا – درس چهارم – کتابخانه کمتازیا camtasia-4-Library.mp4 فیلم ۸ دقیقه ۲۴ مگابایت
۵ آموزش کمتازیا –  درس پنجم – تصاویر متحرک camtasia-5-annotations.mp4 فیلم ۲۲ دقیقه ۶۴ مگابایت
۶ آموزش کمتازیا –  درس ششم-انتقال های زیبا camtasia-6-transitions.mp4 فیلم ۶ دقیقه ۲۴ مگابایت
۷ آموزش کمتازیا –  درس هفتم-رفتار ها camtasia-7-behaviors.mp4 فیلم ۷ دقیقه ۱۶ مگابایت
۸ آموزش کمتازیا –  درس هشتم-تصاویر متحرک camtasia-8-animations.mp4 فیلم ۱۰ دقیقه ۳۴ مگابایت
۹ آموزش کمتازیا –  درس نهم-تنظیمات موس camtasia-9-cursor.mp4 فیلم  ۹ دقیقه ۳۱ مگابایت
۱۰ آموزش کمتازیا –  درس دهم-صدا گذاری camtasia-10-voice-narration.mp4 فیلم ۶ دقیقه ۱۹ مگابایت
۱۱ آموزش کمتازیا -بهترین حالت کاهش حجم فیلم با حفظ کیفیت rendering.mp4 فیلم ۲ دقیقه ۶ مگابایت

(آموزش مایندمپ)

۱ فایل نصبی imindmap iMindMap-Ultimate-10.1.1.rar زیپ   ۴۳۰ مگابایت
۲ آموزش نصب مایندمپ install-Mindmap-software.mp4 فیلم ۲ دقیقه ۷ مگابایت
۳ آموزش کار با نرم افزار مایند مپ خیلی سریع Mindmap-software.mp4 فیلم ۴ دقیقه ۹ مگابایت
۴ آموزش ساختار مایند مپ Mindmap.mp4 فیلم ۳۵ دقیقه ۱۴۰ مگابایت
۵ طراحی مایند مپ با استفاده از ورد mindmap-1-word فیلم ۲ دقیقه  ۶ مگابایت
۵ آموزش مایند مپ تب home mindmap-2-home1 فیلم ۵  دقیقه ۱۵ مگابایت
۶ آموزش مایند مپ تب home mindmap-3-home2 فیلم ۱۰ دقیقه ۴۳ مگابایت
۷ آموزش مایند مپ تب insert mindmap-4-insert فیلم ۱۲ دقیقه ۴۳ مگابایت
۸  آموزش مایند مپ تب layout mindmap-5-layout فیلم  ۳ دقیقه ۱۷ مگابایت
۹  آموزش مایند مپ تبdesing mindmap-6-desing فیلم  ۵ دقیقه ۲۴ مگابایت
۱۰  آموزش مایند مپ تبview mindmap-7-view فیلم  ۴ دقیقه ۱۸ مگابایت
۱۱  آموزش مایند مپ تب tools mindmap-8-tools فیلم ۳ دقیقه ۱۱ مگابایت
۱۲  ارائه با مایند مپ mindmap-9-presentation فیلم  ۱۲دقیقه ۳۷ مگابایت
۱۳  انواع خروجی از مایند مپ mindmap-10-export فیلم  ۱۱ دقیقه ۴۰ مگابایت
۱۴ خروجی با کیفیت از مایندمپ mindmap-12-export2 فیلم  ۱ دقیقه ۴ مگابایت