آرشیو تولید محتوای الکترونیکی

نویسنده : محمد حافظی نژاد تاریخ انتشار : 2015/05/29 تعداد بازدید : 1097 نفر تعداد نظرات : 18 دیدگاه.

طراحی استاندارد محتوای الکترونیکی

این مقاله از مجموعه مقالات تولید محتوای الکترونیکی در سایت روش تدریس است که توسط علی پاکزاد نوشته می شود. قسمت اول: محتوای الکترونیکی...

ادامه مطلب

نویسنده : محمد حافظی نژاد تاریخ انتشار : 2015/05/06 تعداد بازدید : 869 نفر تعداد نظرات : 9 دیدگاه.

قسمت سوم: طراحی اولیه محتوای الکترونیکی

این سومین مقاله در رابطه با تولید محتوای الکترونیکی است. مقالات قبلی را می توانید از لینک های زیر مشاهده کنید: قسمت اول: محتوای...

ادامه مطلب

نویسنده : محمد حافظی نژاد تاریخ انتشار : 2015/04/23 تعداد بازدید : 1803 نفر تعداد نظرات : 22 دیدگاه.

قسمت اول: محتوای الکترونیکی چیست؟

این مقاله از سلسله مقالات در رابطه با تولید محتوای الکترونیک است شما می توانید سایر مقالات را از لینک های زیر مشاهده کنید قسمت اول:...

ادامه مطلب

نویسنده : محمد حافظی نژاد تاریخ انتشار : 2015/04/19 تعداد بازدید : 1364 نفر تعداد نظرات : 25 دیدگاه.

قسمت دوم: چهار گام اصلی تولید محتوای الکترونیکی

نویسنده : علی پاکزاد .به خاطر دارم اولین تجربه  تولید محتوای الکترونیکی به دلیل کمبود منابع آموزشی لازم و نرم‌افزارهای ساخت و ویرایش و...

ادامه مطلب