صفحه ثبت نام مستقیم وبینار مدیریت کلاس به سبک نوابغ تدریس

  • پیامک ورود به جلسه به شماره موبایل شما ارسال میشود.
  • ۰ تومان

فقط امروز با ۹۰ هزار تومان ثبت نام کنید
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

قیمت وبینار از الان تا

یکشنبه تا ساعت ۲۱ 👈 ۹ هزار تومان

دوشنبه تا ساعت ۲۱ 👈 ۹۰ هزار تومان

سه شنبه تا ساعت ۲۱ 👈۱۹۰ هزار تومان

چهارشنبه تا ساعت ۲۱ 👈 ۲۹۰ هزر تومان

وبینار چهارشنبه ساعت۲۱ برگزار میشود