• حداکثر اندازه فایل: ۵۰ MB.
    حداکثر سایز ۱۰ MB

تمامی فیلد های بالا الزامی است.

صرف پر کردن این فرم الزامی به معنا استخدام نیست و پس از بررسی ظرف دو هفته با شما تماس گرفته خواهد شد.