سلام به دانش آموزان عزیز

به آزمون درس سواد رسانه ای خوش آمدید

مهلت آزمون: تا دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۶