به دوره روش تدریس پیشرفته خوش آمدید

لینک دانلود

نوع

مدت

حجم

روش تدریس یادیارها

فیلم

۵۹ دقیقه

۱۳۹ مگابایت

روش تدریس یادیارها

فایل صوتی

۵۹ دقیقه

۸۱ مگابایت

لینک دانلود

نوع

مدت

حجم

روش تدریس پیش سازمان دهنده  

فیلم

۵۷ دقیقه

۱۴۰ مگابایت

روش تدریس پیش سازمان دهنده

فایل صوتی

۵۷ دقیقه

۷۸ مگابایت

لینک دانلود

نوع

مدت

حجم

روش تدریس رویدادی

فیلم

۶۷ دقیقه

۱۷۶ مگابایت

روش تدریس رویدادی

فایل صوتی

۶۷ دقیقه

۹۲ مگابایت

لینک دانلود

نوع

مدت

حجم

روش تدریس بدیعه پردازی (قسمت اول)

فیلم

۵۹ دقیقه

۱۴۸ مگابایت

روش تدریس بدیعه پردازی (قسمت اول)

فایل صوتی

۵۹ دقیقه

۸۱ مگابایت

 

لینک دانلود

نوع

مدت

حجم

روش تدریس بدیعه پردازی (قسمت دوم)

فیلم

۶۲ دقیقه

۱۵۱ مگابایت

روش تدریس بدیعه پردازی (قسمت دوم)

فایل صوتی

۶۲ دقیقه

۸۵ مگابایت

لینک دانلود

نوع

مدت

حجم

روش تدریس ایفای نقش

فیلم

۴۶ دقیقه

۱۱۶ مگابایت

روش تدریس ایفای نقش

فایل صوتی

۴۶ دقیقه

۴۶ مگابایت

 

لینک دانلود

نوع

مدت

حجم

روش تدریس سازنده گرایی

فیلم

۶۴ دقیقه

۱۴۶ مگابایت

روش تدریس سازنده گرایی

فایل صوتی

۶۴ دقیقه

۸۸ مگابایت

لینک دانلود

نوع

مدت

حجم

روش تدریس ۵E

فیلم

۷۱ دقیقه

۱۵۰ مگابایت

روش تدریس ۵E

فایل صوتی

۷۱ دقیقه

۹۸ مگابایت

 

جهت دانلود فایل ها:

  1. اگر با موبایل هستید، انگشت خود را روی لینک نگه دارید و گزینه download link را بزنید. اگر پنجره درخواست تایید باز شد گزینه keep را بزنید.
  2. اگر با سیستم هستید روی لینک راست کلیک کنید و گزینه save link یا download link را بزنید.
  3. یا میتوانید با اپلیکیشن ADM یا نرم افزار internet download manager لینک ها را دانلود کنید. فقط کافیست لینک هر فایل را کپی و در نرم افزار پیست کنید.