وبینار های سفرنامه فنلاند

جلسه اول سفرنامه

جلسه دوم سفرنامه

جلسه سوم سفرنامه

دوره پیشرفته روش تدریس شامل:

روش تدریس یادیارها

۵۸ دقیقه

روش تدریس پیش سازمان دهنده

۵۷ دقیقه

روش تدریس رویدادی

۶۷ دقیقه

روش تدریس بدیعه پردازی (قسمت اول)

۶۰ دقیقه

روش تدریس بدیعه پردازی (قسمت دوم)

۶۱ دقیقه

روش تدریس ایفای نقش

۴۷ دقیقه

روش تدریس سازنده گرایی

۶۴ دقیقه

روش تدریس ۵E

۷۴ دقیقه

مبلغ سرمایه گذاری: ۱،۶۹۰،۰۰۰ تومان

تا ساعت ۲۴ روز جمعه فقط ۶۹۰ هزار تومان

برای دریافت فایل‌های آموزشی دوره پیشرفته روش تدریس کافی است مبلغ ۶۹۰ هزار تومان به کارت زیر واریز کنید:

۶۰۳۷۹۹۸۱۰۹۱۶۶۵۷۸

و فیش واریزی را به 

۰۹۱۵۹۱۳۷۹۲۹

ارسال کنید

مهلت تخفیف فقط تا ساعت ۲۴ جمعه سوم آذر

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه