درخواست وبینار آموزش و پرورش

دعوت به برگزاری کارگاه و همایش

  • مثال: ما قصد داریم در تاریخ ۸آذر۹۶ برای چهل مدرس موسسه ... در تهران کلاس ... برگزار کنیم و ...