دوره نوابغ تدریس
اسلاید سازی حرفه ای
کتاب کلیدهای تدریس
-۹۴%
۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان

انواع روش تدریس

اینفوگرافیک آموزشی

آوای تدریسآوای تدریس

آموزش نرم افزارهای مورد نیاز تدریس

محصولات آموزشی

۲۹,۰۰۰ تومان
-۲۴%
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان۳۶,۰۰۰ تومان

جدیدترین مقالات

مدیریت کلاسمدیریت کلاس