همراه عزیز دوره نوابغ تدریس از شما سپاس گزاریم که فرم نظرسنجی زیر را تکمیل می کنید به بهبود دوره نوابغ تدریس کمک می کنید

  • نظرتان را برای بخش های مختلف بیان کنید