قسمت سوم: طراحی اولیه محتوای الکترونیکی

این سومین مقاله در رابطه با تولید محتوای الکترونیکی است.

مقالات قبلی را می توانید از لینک های زیر مشاهده کنید:

قسمت اول: محتوای الکترونیکی چیست؟

قسمت دوم: چهار گام اصلی تولید محتوای الکترونیکی

قسمت سوم: طراحی اولیه محتوای الکترونیکی (همین مقاله)

 

1- روش طراحی خطی محتوای الکترونیکی

شما در این روش که اغلب برای مقالات و نوشته های طولانی استفاده می شود فهرست و یا منوی مطالب ندارید بلکه مقاله را صفحه اول شروع کرده و تا پایان آن با زدن کلید های back و next مرور می کنید . از این شیوه همچنین برای مشاهده ی چند تصویر که هر کدام در یک اسلاید و یا صفحه جای گرفته اند استفاده می شود.

عکس زیر یک طراحی خطی محتوای الکترونیکی را نشان می دهد.

 

 

2- روش طراحی فهرستی محتوای الکترونیکی

در این روش برای مرور مطالب، به صفحه ای مراجعه می کنید که لیستی از مطالب در آنجا چیده شده اند و هر کدام از آن لیست ها به صفحه ی مربوط به آن مطلب لینک داده شده است . مثال کتاب و دفترچه ی تلفن مثال خوبی برای این گزینه است. در مدل کتاب، فهرست شما به گونه ای است که در هر بار استفاده از مطلب جدید باید به فهرست مطالب برگشته و عنوان مطلب جدید را انتخاب کنید ولی در حالت دفترچه تلفن شما در هر صفحه ای مطالب محتوایتان که باشید در همان لحظه امکان انتخاب مطالب دیگر وجود دارد. به تصاویر زیر توجه کنید.

 

 

3- روش ترکیبی طراحی محتوای الکترونیکی

در این روش از ترکیب دو روش قبلی استفاده می شود فرض کنید یک محتوای الکترونیکی تولید کرده اید که شامل یک مقاله ی 5 صفحه ای یک فیلم اموزشی و یک فلش بازی یا هر چیز دیگری است .

شما یک فهرستی با عناوین مقاله ، فیلم و فلش می سازید که با کلیک بر روی هرکدام از آنها به صفحه مربوط به نمایش مقاله ، فیلم و یا فلش رجوع می کند . صفحات فیلم و فلش که هر کدام شامل یک صفحه است به صورت ساده طراحی شده و فقط لینک برگشت به فهرست در درون اسلاید آنها ایجاد می شود ولی صفحه ای که مقاله قرار دارد خود شامل 5 صفحه است . بنابراین برای صفحات مقاله از روش خطی استفاده می شود .

عکس زیر مدل فهرست ترکیبی را نشان میدهد.

 

 

تمرین:

یک محتوای الکترونیکی ( نوع محتوا فرقی ندارد) را بررسی کنید و به نوع فهرست هایی که در آن به کار برده شده است دقت کنید. با این کار ایده های خوبی برای کار خودتان می گیرید.

نظرات شما به کیفیت مقالات بعدی کمک خواهد کرد.

موفق باشید