آوای تدریس – دادن حق انتخاب به مخاطب

دانلود رایگان آوای تدریس شماره ی دو      حجم:4.3  مگابایت      مدت:6 دقیقه

متن این آوای تدریس با موضوع دادن حق انتخاب به مخاطب به زودی در سایت قرار می گیرد